Ploty a brány

Výstavba plotů a to včetně pojezdových bran a následného zhotovení nájezdů a vjezdů
pokládkou vybraného druhu dlažby.
Stavba klasického oplocení nebo masivních plotů z betonových profilů (např. KB BLOK).
Samozřejmostí je i stavba zahradních opěrných zdí z různého druhu kameniva.